Річний план роботи Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на 2016-2017 навчальний рік

Тижні Заходи щодо реалізації основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту Становлення й розвиток виховної системи. Заходи щодо гармонійного розвитку особистості Управління інноваційними процесами школи. Науково-методична й пошуково-експериментальна діяльність Співробітництво школи й сім’ї, позашкільних установ і громадськості. Діяльність ради та піклувальної ради школи Соціально-економічна діяльність школи. Зміцнення й раціональне використання навчально-матеріальної бази. Заходи щодо дотримання техніки безпеки, санітарії і гігієни Моніторинг якості освіти й організація контрольно-аналітичної діяльності, регулювання педагогічних процесів у школі Удосконалення системи управління школою
1 2 3 4 5 6 7 8
18.08.- 31.08. 1. Комплектування школи учнями 2. Психолого-педагогічна діаг-ностика дітей 5-11-х класів для забезпечення варіативності навчання, здійснення комплектування класних колективів, груп для факультативних занять, занять гуртків, секцій, шкільних об’єднань. 3. Аналіз результатів співбесіди з учнями, які вступають до школи. 4. Аналіз стану здоров’я учнів 5-11-х класів. 5. Складання відомостей про дітей, що потребують особливого контролю, та дітей із проблемних сімей 1. Планування роботи органів учнівського самоврядування на 2016-2017 н.р. 2. Планування виховної роботи в школі на 2016-2017 н.р. 3. Створення банку діагностичних методик вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних інтересів, нахилів, можливостей. 4. Підготовка необхідної документації й наочних матеріалів (про правила дорожнього руху, поведінку на воді, користування електроприладами, газом) 5.Оформлення виставки малюнків «Наші досягнення» 1. Планування науково-методичної та пошуково-дослідної роботи на 2016-2017 н.р. 2. Бесіда з учителями щодо навчальних планів і програм, навчально-методичних комплексів, творчої роботи учнів 3. Участь у засіданнях серпневих педагогічних секцій. 4. Засідання предметних МО. 1. Планування роботи з батьками й громадськістю на 2016-2017 н.р .2. Бесіда з батьками учнів, які вступають до школи. 3. Організація й планування педагогічного всеобучу батьків 1. Контроль наявності правил протипожежної безпеки . 2. Укомплектування медичного кабінету необхідними медикаментами й медичним обладнанням. 3. Підготовка акта готовності школи до 2016-2017 н.р Закупити миючі засоби, спецодяг. 4. Провести вступний та повторний інструктажі з техніки безпеки на робочому місці. 5. Перевірити стан техніки безпеки для проведення навчальних занять у кабінетах, спортзалі, на спортивному майданчику 1. Здійснення аналізу збереження контингенту учнів за літо. 2. Аналіз наявності навчальних програм відповідно до діючого навчального плану. 3. Контроль за забезпеченістю учнів підручниками, іншою допоміжною літературою й станом їх збереження 4.Підготовка звітності й тарифікації школи. 5. Регламентація відповідно до нормативних документів: - режиму роботи школи; структури навчального року. 6. Затвердження: - навчального плану й програм; структури навчального року; режиму роботи школи на 2016-2017 н.р 7. Організація учнівського самоврядування, чергування учнів у школі 8. Педагогічна рада: "Підсумки та аналіз роботи педагогічного колективу в 2015-2016 навчальному році та напрямки роботи колективу на 2016-2017 н.р.". 1. Накази: - «Про зарахування учнів до школи»; - «Про організацію навчально-виховного процесу в школі у 2016-2017 н.р» - «Про надання й організацію безкоштовного харчування дітям пільгового контингенту». - «Про самоврядування й роботу з кадрами»; - «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи»; - «Про встановлення доплат окремим працівникам за роботу у важких і шкідливих умовах»; - «Про організацію науково-методичної роботи»; - «Про організацію занять з учнями, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи» 2. Засідання педагогічної ради: - аналіз роботи педагогічного колективу школи за 2016-2017 н.р. - затвердження навчального плану школи на 2016-2017 н.р - затвердження переліку платних освітніх послуг. - вибори секретаря педагогічної ради.
01.09 – 04.09 1. Контроль за виконанням розпорядження райдержадміністрації «Про забезпечення загальноосвітніх шкіл безкоштовним харчуванням». 2 Співбесіда з бібліотекарем про забезпеченість учнів підручниками 1. День знань: - святкова лінійка; проведення першого уроку 2016-2017 н.р. 2. Складання графіка чергування класів по школі. 3. Інструктивно-методична нарада «Планування виховної роботи на I семестр 2016-2017 н.р.». 4. Затвердження комплексної програми фізичного розвитку учнів і спортивно-масової роботи на 2016-2017 н.р. 5.Рейд «Урок». 6.Комплектуван-ня гуртків 1. Засідання методичної ради. 2. Систематизація методичних матеріалів для проведення моніторингу якості освіти. 3. Засідання школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів. 1. Проведення індивідуальних психологічних консультацій, бесід з учнями й батьками. 2.Профконсультаційна робота як допомога підліткам у професійному самовизначенні. 3. Дослідження соціального інтелекту (як одного з показників нормальної адаптації обдарованих дітей у соціумі) та статусу дітей у колективі. 5. Аналіз інформації про потенційних спонсорів, які не є батьками школярів. 1. Організація роботи з ліквідації зауважень, отриманих під час перевірки готовності школи до нового навчального року. 2. Контроль за наявністю планів евакуації. 3. Перевірка готовності матеріально-технічної бази до нового навчального року. 4. Перевірка наявності, розробка й затвердження інструкції з техніки безпеки в навчальних кабінетах, спортивному залі, а також інструкцій для працівників кожного підрозділу на кожний вид праці й на використання обладнання 1. Бесіди з учителями щодо педагогічного навантаження. 2. Моніторинг результатів працевлаштування випускників закладу. 3. Підготовка та проведення контрольних зрізів з метою перевірки знань із програми попереднього навчального року ( математика, українська мова) 4. Контроль за виконанням плану організованого початку навчального року й усуненням виявлених недоліків 1. Накази: - «Про охорону праці й дотримання норм техніки безпеки в школі»; - «Про заходи з профілактики електробезпеки»; - «Про посилення дотримання вимог протипожежної безпеки»; - «Про заборону тютюнопаління на території школи й пропаганду здорового способу життя»; - «Про організацію дитячого харчування»; - «Про затвердження штатного розпису, посадових окладів, ставок, надбавок працівникам школи» - «Про затвердження педагогічного навантаження вчителів на 2016-2017 н.р - -«Про зарахування учнів до 1, 5 і 10-х класів»
05.09 – 9.09 1. Організація дворазового раціонального гарячого харчування адекватно віку та стану здоров’я учнів . 2. Контроль за укомплектуванням і забезпеченням учнів підручниками й навчальними посібниками. 3. Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба). 4. Планування роботи батьківських комітетів, адміністрації та класних керівників 1. Затвердження графіка прийому їжі та складання схеми розташування класів у їдальні. 2. Місячник безпеки руху ( за окремим планом) 3. Районний етап обласного конкурсу туристичного фото «Неосяжна моя, Україно!» 4.Здійснення аналізу організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечен. сімей 5.Планування системи методичної роботи з класними керівниками з питань грома­дянського виховання. 6.Закріплення території школи за класами для підтримки її у належному санітарно­му стані. 7. Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». 8.Складання спільного плану роботи зі школою №71 м. Києва. 9. Конкурс малюнку на асфальті «Щастя і мир на планеті потрібні усім» 1-4 кл. 10. Рейд «Форма» 1. Організація роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими вчителями та складання плану роботи з ними. 2. Затвердження планів роботи: - методичних об’єднань - методичної ради; - школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів; - школи майстерності класного керівника. 1. Засідання ради школи. 2. Батьківські збори 5-го класу. 3. Загально шкільні батьківські збори. 4. Проведення засідання ради школи із запрошенням осіб, які бажають бути спонсорами. 5. Поновлення та укладання нових угод з підприємствами-шефами, школами-дитсадками, вищими навчальними закладами, сільськими школами України, навчальними закладами інших країн. 1. Контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах, спортзалі, харчоблоці й інших приміщеннях школи, де це передбачено відповідними нормативами. 2. Перевірка готовності матеріально-технічної бази та навчально-методичних комплексів до 2016-2017 н.р 3. Корекція правил внутрішнього трудового розпорядку. 4. Звіти: - звіт про працю й зарплату; - звіт про харчування. 5. Підписання посадових інструкцій педагогічними й іншими працівниками. 1. Контроль за складанням календарно-тематичних планів. 2. Аналіз розкладу уроків, факультативів, курсів за вибором, гуртків. 3. Затвердження: - розклад уроків, факультативів; - правил внутрішнього розпорядку; - календарного планування викладання предметів на I семестр 2016-2017 н.р - планів виховної роботи на I семестр 2016-2017 н.р - планів роботи факультативів, гуртків; - плану фізкультурно-оздоровчої роботи; - плану роботи бібліотеки школи; - плану роботи медичного кабінету школи; - плану роботи МО; 2. Накази: «Про початок навчального року з захисту Вітчизни»; - «Про призначення керівників методичних обєднань»; - «Про призначення завідувачів кабінетів»;
12.09. – 16.09. 1. Оформлення шкільної документації (наказ по школі про зарахування учнів, алфавітна книга, особові справи, класні журнали тощо). 2. Виявлення, облік дітей, які потребують соціально-матеріальної підтримки: дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей тощо. 3. Декада соціального захисту учнів (відомості про малозабезпечені родини, сиріт та ін.), клопотання про матеріальну допомогу. 4. Організація загально шкільного обліку відвідування учнями занять, своєчасне вживання заходів щодо запобігання необґрунтованому пропуску занять і запізнень. 1. Проведення установчої наради з класними керівниками з питань планування роботи на I семестр. 2..Вибори президента школи. 3.Організація роботи ради з профілактики правопорушень. 4.Здійснення психолого-педагогічного аналізу контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин. 5.Конкурс композицій «Україна – мій духмяний дивоцвіт!» . 1. Інструктивно-методична нарада з пи-тання орга-нізації нав-чально-вихо-вного про-цесу у школі. 2. Фронтально-оглядовий контроль «Підготовка вчителів до початку навчального року». 3. Контроль за викона-нням плану підвищення каліфікації педагоггічних працівників школи. 4. Коригування перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчаль-ний рік. 5. Проведення семінару мо-лодих учи-телів з питань плану-вання уроків і ознайомле-ння із суча-сними вимо-гами до них 1. Психолого-педагогічні консультації для учнів і батьків. 2. Індивідуальна робота зі спонсорами. 3. Затвердження розподілу днів шкільного тижня для проведення роботи з кадрами, учнями, батьками й громадськістю. 4. Визначення психологічної готовності майбутніх п’ятикласників до навчання в школі 1. Огляд кабінетів з техніки безпеки (акти-дозволи). 2. Проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці. 3. Проведення випробування спортивного обладнання на його придатність для експлуатації у процесі викладання фізичної культури та на відповідність вимогам техніки безпеки. 4. Призначення постійно діючої атестаційної комісії з питань техніки безпеки й проведення атестації працівників з видачею посвідчень. 5. Вивчення з колективом педагогів і учнів правил техніки безпеки й прийняття відповідних заліків з відміткою в журналах. 1. Оперативний контроль: - «Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення». 2. Фронтально-оглядовий контроль: - «Робота предметних МО на початок навчального року»; - «Підготовка вчителя до початку навчального року»; - «Організація роботи учнівського самоврядування». 3. Класно-узагальнювальний контроль за дотриманням єдиних вимог до учнів школи 1. Адміністративна нарада при директорові. 2. Накази: - «Про організацію та проведення «Основ захисту Вітчизни» в 10-11-х класах у 2016-2017 н.р - «Про організацію чергування в школі» - «Про дотримання мовного режиму в школі». - «Про створення атестаційної комісії»;
19.09. – 23.09 1. Контроль за дотриманням єдиних вимог до учнів школи. 2. Вивчення адаптації п’ятикласників і десятикласників до навчання в школі. 3. Проведення рейду-обстеження матеріально-побутових умов життя учнів 5-11-х класів школи, що потребують особливої педагогічної уваги й піклування. 4. Індивідуальна психолого-педагогічна діагностика та профорієнтаційна робота з учнями 9-11-х класів. 5.Класно-узагальнюючий контроль «Стан навчальних досягнень і дисципліни в 5-му класі» 1.Складання плану роботи на 2016-2017 н. р. з дітьми, що схильні до прояву девіантної поведінки. 2.Години спілкування про права та обов’язки учнів, статут школи. 3.Створення інформаційного банку даних про зайнятість учнів у позаурочний час. 4.Оформлення в методичному кабінеті стенду «На допомогу класному керівнику» 5.Вивчення умов проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечен., неблагополучних сімей. 6.Поновлення куточків націо­нальної символіки у класних кімнатах. 7.Виховні години: «Мій край — моя іс­торія жива»; «Від роду до роду слався, Україно». 8.Конкурс дитячого малюнка (1-4 кл) «Осінь запрошує». 9.Години спілкування «Який ідеал су­часної молодої людини — громадянина України?»-11 кл. 10.Відкритий захід на тему «Родинне виховання» - 5 класи. 11. Відзначення 160 річниці з дня народження І.Я. Франка . 1 Організація самоосвіти педагогічних працівників і визначення тематики самоосвітньої діяльності кожного вчителя 1. Батьківський рейд «Гаряче харчування». 2. організація контролю за відвідуванням занять учнями, його фіксація в журналі оперативного контролю. 3. Коригування банку даних про учнів, їхніх батьків та внесення змін до шкільної картотеки. 4. Проведення бесіди з учителями про індивідуальні особливості п’ятикласників, які були виявлені під час дослідження їхньої готовності до навчання у школі 1. Профспілкові збори. 2. Оперативний контроль «Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення навчально-виховного процесу». 3. Перевірка засобів поже-жегасіння. 4. Оформлення куточка з охорони праці. 5. Оформлення куточка з правил пожежної безпеки й правил дорожнього руху. 1. Інструктаж учителів щодо виконання єдиного орфографічного режиму й виконання Закону України «Про мови». 2. Оперативний контроль: - «Аналіз планів роботи класних керівників»; 3. Діагностика й рівень навчальних досягнень учнів змузичного мистецтва :шкільний моніторинг. Накази: - «Про організацію роботи органів учнівського самоврядування»; - «Про планування діяльності психологічної служби школи, ведення нею документації та звітування про роботу»; - «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р
26.09-30.09 1. Медичне обстеження учнів 5-11-х класів. 2.Класно-узагальнюва-льний контроль «Адаптація п’ятикласників до навчання в школі». 3. Аналіз медичних карток учнів, заповнення листів здоров’я. 4. Нарада з класними керівниками про роботу з дітьми, які потребують індивідуального підходу в навчанні й вихованні. 5. Аналіз навчальних досягнень і дисципліни учнів 5-го класу 6. Підготовка до Дня вчителя (преміювання вчителів) 1. Організація роботи з учнями щодо збереження підручників, майна школи, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 2.Тиждень фізкультури та спорту «Олімпійський тиждень». 3. Участь у відзначенні Дня міста. 4. .Розроблення заходів морального та матеріального заохочення учнів, продовження ведення обліку особистих досягнень школярів у різних видах позаурочної діяльності. 5. Оформлення виставки малюнків «Осінь запрошує..» 6.Святкування Дня вчителя. 7.Міжнародний день боротьби проти насилля 8. 9. Дні пам’яті жертв Бабиного Яру 1. Фронтально-оглядовий контроль «Робота предметних МО на початок навчального року». 1. Консультування батьків п’ятикласників, у яких виявлено проблеми в навчанні. 2. Проведення групових консультацій для батьків щодо вікових особливостей п’ятикласників і методів психологічної підтримки дітей. 1. Підготовка й проведення внутрішньої інвентаризації навчально-матеріальної бази, паспортизації кабінетів. 3. Оформлення акта про виконання угоди між адміністрацією школи й профспілковим комітетом з питань охорони праці. 4. Додаткове скління вікон школи, профілактичний огляд і заміна електроламп. Зняття показання з водомірного лічильника 1. Діагностика й рівень навчальних досягнень учнів з предмету : музичне мистецтво- шкільний моніторинг. Накази: - «Про проведення першого етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017н.р - «Про недопустимість збору коштів з батьків»; - «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини» - «Про організацію і проведення цивільної оборони у школі»; - «Про організацію роботи з молодими й малодосвідченими вчителями школи в. 2015-2016 н.р»; - «Про організацію науково-експериментальної й пошуково-дослідної роботи у школі у 2016-2017 н.р
03.10-07.10 1. . Оперативний контроль роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором. 3. Співбесіда з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні. 3. Класно-узагаль-нювальний контроль «Стан навчальних досягнень і дисципліни учнів 5-го класу» 1. Осіння спартакіада з легкої атлетики. 2.Інформування педагогічних працівників «Музеї, театри, культурні спортивні установи - школі». 3. Подача конкурсних матеріалів Районного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2016» 4. Робота по класах щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. 5 . Проведення конкурсу читців «Сила слова» Молодіжного мистецтва фестивалю ім. І.Коваленка 1. Планування роботи щодо атестації педагогічних кадрів 1. Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями ( 5 класи) 2. Організація педагогічного консультування батьків і учнів 1. Затвердження плану роботи профспілкової організації й розподілу громадських доручень 3. Проведення занять з техперсоналом з охорони праці 1. Діагностика рівня навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2 Контроль за організацією й проведенням позакласної роботи з основ наук. 3. Контроль за організацією роботи з профілактики дитячого травматизму й запобігання йому. 4. Районний конкурс «Учитель року – 2017» 1. Адміністративна нарада при директорові. 2. Накази: - «Про організацію та проведення медичного огляду учнів»;
10.10-14.10 1.Медичне обстеження учнів 1.Рейд «урок». 2. Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час. 3.Складання класними керівниками характеристик на юнаків призовного віку. 4 Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 5. Районний етап обласного фестивалю-конкурсу хореографічних колективів «Терпсихора запрошує…» 6.Святковий ярмарок «Покрову зустрічаємо». 7.Районний конкурс, присвячений творчості І.Ю. Коваленко. 8. «Козацькі забави» . Святкування Дня захисника Вітчизни. 9.Відкритий захід за напрямком «Патріотичне виховання» - 6 класи. 10. Подача конкурсних матеріалів Районного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2016» . 11. Проведення вокального конкурсу «Осіння пісня» Молодіжного мистецького фестивалю ім. І.Коваленка 1. Інструктивно-методична нарада. 2. Проведення засідань ради молодого вчителя . 1. Проведення засідання ради голів класних батьківських комітетів з поточних питань. 2. Проведення анкетування учнів і групової психодіагностики 1. Бесіда з учителями щодо поповнення оснащення навчальних кабінетів. 2. Огляд кабінетів підвищеної безпеки. 3. Оформлення передплати на періодичну пресу. 4. Перевірка готовності школи до опалювального сезону. 5. Проведення інвентаризації 1. Діагностика й рівень навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2. Класно-узагальню-вальний контроль за діяльністю учнівського колективу 5-го класу. 3. Контроль за веденням класних журналів Накази: - «Про наступність в навчанні в початковій школі та школі ІІ ступеня».
17.10-21.10 1. Аналіз відвідування уроків учнями 5-11-х класів за I пів семестр. 2. Контроль за якістю харчування дітей. 3. Класно-узагаль-нювальний контроль «Стан навчальних досягнень і дисципліни у 5-х класах». 1.Складання плану роботи на осінні канікули. 2.Тиждень профорієнтації. 3. Районний етап Всеукраїнської акції "Ліси для нащадків" 6.Залучення учнів до роботи у «книжковій лікарні», проведення рейдів-оглядів стану збереження підручників. 7. Районні змагання з футболу 1.Проведення засідання атестаційної комісії закладу з питань початку атестації педагогічних кадрів 1. Проведення психологічної діагностики емоційного стану й мотивації навчання учнів. 2. Проведення бесід з учителями з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації. 3. Проведення діагностики й анкетування п’ятикласників з метою оцінювання рівня їхньої адаптації до школи. 4.. Проведення діагностики особистості учнів 10-11-х класів 1. Інвентаризація матеріальних цінностей. 2. Контроль за підготовкою школи до зими. 3. Благоустрій території школи (осінні роботи). 4. Підведення підсумків видатків бюджету за 9 місяців 2016 р. 1. Діагностика й рівень навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2. Попереджувальний контроль «Система роботи вчителів з учнями, що мають початковий рівень знань». 3. Контроль за відвідуванням учнями школи, їхньою присутністю на останніх і перших уроках, за наявністю в них шкільної й спортивної форми Накази: - «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей»; - «Про участь педагогічних працівників школи в конкурсі «Учитель року»; 2. Розпорядження: «Про забезпечення організованого проведення осінніх канікул»
24.10-28.10 1. Аналіз навчальних досягнень учнів за першу чверть , організація індивідуальних консультацій учнів 1. 1. Вивчення стану виховної роботи в 9-11-х класах (аналіз на засіданнях МО класних керівників). 2.Вивчення результатів медичного огляду дітей і ознайомлення з ними педагогічних працівників. 3.Організація роботи консультативного пункту з питань труднощів у сімейному вихованні дітей 4.Робота за планом осінніх канікул. 6.Розроблення заходів щодо профілактики ди­тячої бездоглядності та правопорушень, правової та психологічної підтримки ді­тей і молоді, які потрапили у складні со­ціальні умови. 7. День визволення України від фашистських загарбників . 1. Засідання школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів. 1. «У сімейному колі» (анкетування батьків, індивідуальна допомога родинам через консультації психолога, учителів, зустрічі з лікарями, юристом). 2. Аналіз, обробка й інтерпретація результатів психологічного моніторингу в 5-му класі. 1. Складання кошторису витрат на наступний 2017 фінансовий рік. 2. Контроль за правильністю зберігання хімічних реактивів у лабораторії. 3. Зняття показань з водомірного лічильника й тепломіра 1. Оперативний контроль «Виконання планів виховної роботи». 2. Робота психологічної служби. 3. Контроль за організацією роботи з обдарованими дітьми. 4. Контроль за участю класних колективів у шкільних та позашкільних заходах. 5. Контроль за станом роботи педагогічного колективу з охорони прав дитини Накази: - «Про призначення відповідального за військовий облік»; - «Про роботу педагогічних працівників під час осінніх канікул»
31.10-04.11 1. Мала педрада «Стан успішності й дисципліни п’ятикласників, проблеми адаптації». 1. Місячник здорового способу життя «Молоде покоління вибирає здоров’я» ( за окремим планом) 1. Засідання методичної ради. 2 Засідання предметних МО 3. Початок атестації педпрацівників школи (за окремим планом). 1. Спостереження за поведінкою, стилем взаємин з учителями й однокласниками учнів, які мають проблеми в навчанні. 2. Проведення бесід з батьками про особливості сімейного виховання 1. Профілактичний огляд і заміна електричних ламп. 2. Огляд усіх кабінетів з метою перевірки дотримання правил техніки безпеки. 3. Перевірка стану шкільного майна, інвентарю, обладнання кабінетів 1. Діагностика й рівень навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2. Фронтально-оглядовий контроль: - «Організація роботи органів учнівського самоврядування»; 3. Оперативний контроль «Ведення шкільної документації» 4.Шкільний етап педагогічних читань Наказ «Про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017 н.р» Педрада : «»
07.11 – 11.11 1. Співбесіда з класними керівниками про роботу з дітьми, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні. 3. Контроль за організацією медичного обслуговування учнів і працівників 1.Районна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей» 2. Участь у районній виставкці-конкурсі образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» 3.Усний журнал «Молодь за здоровий спосіб життя»(9-11 кл) 4.Відкритий захід за напрямком «Патріотичне виховання» - 2 класи. 5. Районний етап Всеукраїнської акції "Ліси для нащадків" 6.Місячник української писемності та мови (за окремим планом). 7. Конкурс «Я-юна українка» 1. Інструктивно-методична нарада. 2. Засідання школи майстерності класного керівника 1. Психолого-педагогічне консультування батьків. 2. Складання індивідуальних психологічних карт на дітей «групи ризику» 5-6-х класів і розробка рекомендацій учителям, батькам щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації. 1. Підготовка приміщень школи до зимового періоду. 1. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2. Оперативний контроль за: - виконанням програм учителями предметниками; - якістю ведення шкільної документації. 3. Контроль за веденням зошитів учнями й перевіркою їх учителями. 5. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками. 6. Контроль за станом ведення трудових книжок і особових справ працівників школи. 7. День української писемності та мови Накази: - «Про стан ведення зошитів учнями школи"
14.11- 18.11 1. Індивідуальна психолого-педагогічна діагностика та профорієнтаційна робота з учнями 9, 11-х класів. 2. Контроль за зовнішнім виглядом учнів, станом їхнього здоров’я, виконанням правил особистої гігієни. 3. Бесіда з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні 1. Тиждень безпеки життєдіяльності 2. Бібліотечні уроки. 3. Зустріч з парламентом школи №71 м. Києва 4. Планування проведення новорічних свят. 5. Проведення засідання ради школи з питань профілактики правопорушень серед учнів школи. 6. Вивчення стану виховної роботи класних керівників 5-11-х класів. 1.Засідання методичної ради. 1. Проведення корекційної роботи з дітьми «групи ризику». 1. Перевірка правильності списання матеріальних цінностей. 1. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво- шкільний моніторинг. 2. Моніторинг результатів роботи з обдарованими учнями: участь у шкільних олімпіадах, конкурсах. 3. Контроль за станом роботи з фізичного розвитку, зміцнення здоров’я учнів і організацією спортивної роботи. 4. Контроль за роботою вчителів і шкільної бібліотеки з використання активних форм роботи у вихованні в учнів любові до книги Накази: - «Про підсумки шкільного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад»; - «Про підсумки класно-узагальнюючогого контролю учнів 5-их класів»;
21.11 – 25.11 1. Контроль за обсягом домашнього завдання з метою недопущення перевантаження учнів. 2. Міжнародний дитячий конкурс з української мови ім. П.Яцика 3. Місячник здорового способу життя (Центр практичної психології) 4. Конкурс «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» 1.Тематичні класні години щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 2.Зустріч учнів школи з пра­цівниками Центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби у справах непов­нолітніх 3. День Гідності та Свободи 4ідкритий захід за напрямком «Інтелектуальне та профорієнтаційне виховання» - 9 класи. 5. Участь у районній виставці-конкурсі образотворчого мистецтва «Чарівна палітра». 1. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. 2. Проведення засідань предметнихМО. Проведення корекційної роботи з дітьми «групи ризику» 1. Продовження роботи з реконструкції приміщень школи. 2. Зняття показань з електролічильників 1. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво - шкільний моніторинг. 2 Контроль за дозуванням домашніх завдань з основ наук з метою недопущення перевантаження учнів. 3. Контроль за відвідуванням школи учнями, наявністю в них шкільної й спортивної форми. 1. Адміністративна нарада при директорові.
28.11 – 02.12 1. Контроль за організацією гарячого харчування 2. Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба) 1.Тематичні класні години щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 2. Тематичні заходи «Зупинимо СНІД разом». 3. Конкурс «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» 4. День пам’яті жертв голодоморів Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». 5. Районний етап обласних змагань «Футбольні надії Київщини» 6.Тематичні заходи «Зупинимо СНІД разом». 7.Оформлення виставки малюнків «Новорічне диво». 8.Відкрита першість з баскетболу. 9.Змагання з настільного тенісу на першість Києво-Святошинського району. 1. Тиждень педагогічної майстерності вчителів, що атестуються 1.. Цікаві зустрічі «У світі професій» (професії наших батьків). 2. Створення групи для дітей з підвищеним рівнем тривожності. 3. Індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, мислення). 1. Оформлення передплати на періодичну методичну літературу. 2. Перевірка збереження й порядку експлуатації обладнання. 3. Підписання договорів з організаціями про співробітництво 1. Персональний контроль «Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються». 2. Тематичний контроль за ходом пошуково-дослідної роботи учнів, написанням творчих робіт. 3. Контроль за раціональним використанням робочого часу на уроці. 4. Контроль за збереженням контингенту учнів порівняно з попереднім навчальним роком. 5. Контроль за забезпеченням учнів підручниками, іншою допоміжною літературою й станом їх збереження. 6. Районний етап педагогічних читань 2. Наказ «Про результати моніторингового дослідження читання вголос і читання мовчки за I семестр 2016-2017 н.р учнів початкової школи»
05.12 – 09.12 1. Звіт класних керівників про організацію самообслуговування в класному колективі , участь у шкільних заходах 1.День Збройних Сил України. Військово-спортивне свято «Козацькі забави». 2. Районний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» 3. Місячник морально-правового виховання 4. «Я – господар школи» (бесіда про економію тепло- та енергоносіїв удома й у навчальному закладі) 5.Міжнародний день волонтерів 1. Інструктивно-методична нарада. 1. Підготовка подяк батькам за виховання дітей за підсумками роботи школи за I семестр навчального року. 1. Огляд протипожежних засобів. 2. Закупівля миючих засобів. 3. Перевірка своєчасності постановки на баланс нового обладнання. 1. Оперативний контроль за роботою з обдарованими учнями, які мають високий рівень навчальних досягнень. 2. Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються. 3. Контроль за організацією й проведенням науково-дослідної роботи з основ наук з учнями школи. 4. Контроль за веденням зошитів учнями й перевіркою їх педагогічними працівниками. 5. Контроль за станом роботи харчоблоку й організацією гарячого харчування учнів. Накази: - «Про прибирання території шкільної в зимовий період»; - « Про призначення робочої групи для складання проекту плану роботи закладу на 2017-2018 навчальний рік»
12.12 – 16.12 1. Оперативний контроль «Аналіз відвідування уроків учнями 5-11-х класів протягом I семестру 2016-2017 н.р. 2. Бесіда класних керівників з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні 1.День Наума. 2.Складання плану роботи на зимові канікули. 3. Районний етап природоохоронних акцій «Збережи ялинку» та «Український сувенір» 4.Змагання з шахів на першість Києво-Святошинського району. 5.Рейд «Урок». 6.Відкритий захід за напрямком «Народознавство» - 7 класи 1. Підготовка колективу до січневих педагогічних читань 1. Індивідуальне консультування батьків «Про причини труднощів, що виникають у процесі адаптації; шляхи взаємодії в їх подоланні» 1. Підготовка до новорічного свята (придбання ялинки, інструктаж педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу, дітей про виконання правил з техніки безпеки під час святкування Нового року). 2. Контроль журналу реєстрації нещасних випадків. 3. Зняття показань з електролічильників 1. Моніторинг якості освіти: підсумкове діагностування рівня навчальних досягнень за I семестр 2016-2017 н.р. 2. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи. 3. Контроль за станом роботи класних керівників щодо виконання планів виховної роботи. 5. Контроль за веденням учнями щоденників і перевіркою їх педагогічними працівниками. 1. Накази: - "Про вивчення стану викладання та рівнів навчальних досягнень учнів з предмету музичне мистецтво» 2. Розпорядження: - «Про забезпечення організованого закінчення I семестру 2016-2017 н.р. 3. Підготовка переліку наказів директора для книги наказів за 2016 рік. Наказ: - «Про організацію, проведення новорічних свят і дотримання вимог техніки безпеки»;
19.12 – 30.12 1. Бесіда з питань профілактики дитячого травматизму під час зимових канікул. 2. Дотримання правил техніки безпеки під час новорічних свят 3. . Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба). 1.Свято «Світ новорічних фантазій». 2. Оперативний контроль: - виконання планів виховної роботи; - ведення документації класних керівників. 3. Організація роботи ради профілактики правопорушень (забезпечення зайнятості «проблемного» контингенту під час канікул) 4.Інструктивно-методична нарада «Планування виховної роботи на II семестр 2016-2017н.р.». 1. Проведення засідання профспілкового комітету закладу згідно з планом роботи. 1. Складання індивідуальних психологічних карт і психолого-педагогічних характеристик на підлітків (з рекомендаціями педагогам). 1. Звіт завгоспа про виконану роботу. 2. Контроль за виконанням практичної частини програми. 3. .Проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці. 4. Виготовлення й ремонт наочних посібників у кабінетах. 1. Співбесіда з учителями-предметниками, об’єктами персонального контролю. 2. Контроль за відвідуванням учнями школи, наявністю в них шкільної й спортивної форми 3. Тематичний контроль «Виконання навчальних планів і програм за I семестр 2016-2017 н.р. 4. Контроль за проведення атестації педагогічних працівників. 5. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками. 6 Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму й запобігання йому. 1. Накази: - «Про стан ведення учнівських щоденників»; - «Про організацію й проведення творчих звітів керівників гуртків і спортивних секцій» - Про виконання практичної частини програми та навчальних планів за І семестр 2016-2017 н.р. «Про підсумки виховної роботи за I семестр. 2016-2017 н.р. »; 2.Адміністративна нарада при директорові.
03.01 – 13.01 1. Тематичний контроль «Ведення шкільної документації». 2.Організація роботи з обдарованими дітьми щодо участі в ІІІ етапі олімпіад, захисту робіт в МАН 1.Аналіз виконання плану роботи під час зимових канікул. 2. Контроль стану дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 3. Організація творчих звітів гуртків, клубів, секцій «Чому ми навчилися». 4. Районний етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл України» . 5. Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста 1. Інструктивно-методична нарада. 2. Засідання предметних МО 3. Проведення засідань школи молодого вчителя Аналіз виконання договорів з базовими підприємствами за попередній календарний рік. 1. Контроль за правильністю зберігання хімічних реактивів у лабораторії. 2. Обговоренням питання про стан роботи колективу з охорони праці й техніки безпеки. 1. Тематичний контроль «Ведення класних журналів». 2. Оперативний контроль «Планування виховної роботи класних керівників та класоводів на II семестр 2016-2017 н.р. 3. Складання графіка чергування по школі, у їдальні, під час прогулянок. 4. Підготовка звітності й тарифікації. 5. Контроль за роботою предметних МО учителів школи. 7. Контроль за відвідуванням учнями школи, наявністю в них шкільної й спортивної форми. 8. Контроль за виконанням наказів по школі. Накази - "Про участь учнів школи у ІІ етапі учнівської предметної олімпіади, конкурсах МАНу"
16.01 -20.01 1. Поглиблене медичне обстеження учнів 2. Інформування учнів 11-х класів про ЗНО 2017 3. Підготовка майбутніх першокласників за програмою «Підготовка до школи» 1.Місячник національної культури(за окремим планом) 2.Свято «Щедрий вечір». 3.Вивчення стану виконання планів виховної роботи в класах. 4 Ознайомлення з планом роботи на ІІ семестр. 5. Районний конкурс плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя». 6. Підготовка до вечора зустрічі з випускниками «Мелодія шкільних років. 7.Відкритий захід за напрямком «Народознавст-во» - 1 класи. 1. Засідання методичної ради. 1. Батьківський рейд «Гаряче харчування». 2. Батьківські збори учнів 5-11-х класів. 3. Батьківські збори майбутніх першокласників Бесіда з учителями щодо розвитку навчальних кабінетів 1. Аналіз роботи бібліотеки школи. 2. Тематичний контроль «Перевірка зошитів учнів початкових класів (організація домашньої роботи 2-4 кл.» 3. Персональний контроль «Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються». Накази - «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання» - Про складання графіка відпусток педагогічних працівників
23.01- 27.01 1. Контроль за відвідуванням уроків учнями. 1.День Соборності та Свободи України. 2.Районний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» 3.Рейд «Урок». 4.Відкритий захід за напрямком «Громадянське виховання» - 10.11 класи 5.Лінійка «День пам’яті героїв Крут». 1. Надання вчителям практичної допомоги в підготовці до виставки ППД 1. Психолого-педагогічні консультації для батьків. 1. Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, норм охорони життя та здоров’я учасників навчально-вихов-ного процесу. 1. Тематичний контроль «Перевірка щоденників учнів» 2. Контроль за виконанням мінімуму контрольних робіт. Наказ - «Про результати перевірки щоденників учнів»
30.01 – 03.02 1. Контроль за відвідуванням уроків учнями. 2. Звіт класних керівників 8-го класу про організацію самообслуговування в класному колективі 1.Написання диктантів, переказів «Поведінка на льоду». 2.Тиждень профорієнтації. Проведення наступного етапу опитування з профорієнтації учнів 9-11-х класів. 3. Проведення анкетування вчителів, батьків, учнів з питань перспектив роботи школи в новому навчальному році, узагальнення пропозицій. 4.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 5. Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста». 6.Районний етап Всеукраїнського відкритого конкурсу «Космічні фантазії» 7. Вечір зустрічі з випускниками «Мелодія шкільних років» 1. Консультації науковців з питань удосконалення навчально-виховного процесу. 1. Психологічні консультації для батьків. 1. Організація ремонту технічних засобів навчання 1. Класно-узагальнюва-льний контроль 8 класу за: - ефективністю використання робочого часу на уроці; - індивідуальною роботою з учнями. 2. Попереджувально-тематичний контроль «Використання активних форм і методів навчання» та «Розвиток логічного мислення». 3. Контроль за дотриманням норм дозування домашніх завдань з основ наук. 4. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками. 1. Адміністративна нарада при директорові.
06.02 – 10.02 1. Медичне обстеження учнів. 2. Класно-узагальнювальний контроль «Нормування домашніх завдань». 3. Бесіда з класними керівниками про роботу з дітьми, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні 1.Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. 2. Зустріч із працівниками правоохоронних органів. 3.Відкритий захід за напрямком «Екологічне виховання» - 3 класи. 4. Районний етап обласної історико-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Київщина козацька» 5.Районний конкурс вокального мистецтва «Солов’їна пісня» 1. Інструктивно-методична нарада. 2. Надання допомоги вчителям, що проходять атестацію, у проведенні творчих звітів Зустріч із психологом «Як уберегтися від небажаного?» Вивчення фонду бібліотеки школи й розробка програми її розвитку 1. Фронтально-персона-льний контроль «Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються». 2. Фронтально-оглядовий контроль «Система роботи класних керівників з батьками». 3. Контроль за веденням учнями щоденників і перевіркою їх педагогічними працівниками. 4. Контроль за станом ведення трудових книжок і особових справ працівників школи. 5. Класно-узагальню-вальний контроль за діяльністю учнівських колективів у класах( 8 класи) 6. Шкільний моніторинг: "Вивчення стану викладання та рівнів знань учнів з образотворчого мистецтваї» 1. Виробнича нарада «Про роль профспілок у сучасних умовах».
13.02 – 17.02 1. Бесіда з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні. 2. Контроль за роботою медпрацівника щодо профілактики захворювань учнів 1.Тиждень анти тютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди. 2.Зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав. 3. Конкурс віршів «Так ніхто не кохав…» Засідання школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів. Психолого-педагогічні консультації для батьків 1. Контроль приміщень школи, щодо перевірки виконання протипожежних правил та норм. 2. Створення фонду матеріалів, необхідних для ремонту приміщень школи. 3. Зняття показань з електролічильників. 1. Фронтально-персональний контроль «Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються». 2. Тематичний контроль «Система роботи з обдарованими дітьми». 3. Попереджувально-тематичний контроль: - «Організація самостійної роботи учнів на уроці» ( 8 класи) - «Відповідність змісту уроку навчальним програмам»( 8 класи) 4. Контроль за станом пропаганди педагогічних знань серед батьків і їх участю в роботі шкільних установ Адміністративна нарада при директору
20.02 – 24.02 1. Оперативний контроль «Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу». 2. Аналіз рівня захворюваності учнів школи. 3. Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба) 1.Тиждень громадянського та правового виховання. 2. Пісенний вернісаж «Школа має таланти». 3.Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми. 4. Районні змагання з баскетболу 5. Рейд «Урок». 6. Районний етап Всеукраїнського конкурсу малюнків «Зоологічна галерея». 7. День пам`яті Героїв Небесної Сотні. Поетичний конкурс присвячений воїнам захисникам АТО, Небесній Сотні . 1. Контроль за виконанням плану проведення атестації педагогічних працівників школи. 2. Забезпечення якісної підготовки педагогічних працівників до районної педагогічної виставки. 3. Проведення засідання профспілкового комітету школи. 4. Міжнародний день рідної мови Запросити на засідання ради школи спонсорів для оприлюднення звіту про витрати коштів 1. Контроль за вивченням учнями правил пожежної безпеки і правил дорожнього руху. 2. Огляд усіх кабінетів щодо дотримання правил техніки безпеки. 3. Зняття показань з водомірного лічильника й тепломіра 1. Тематичний контроль «Раціональне використання робочого часу на уроці». 2. Персональний контроль «Аналіз роботи психологічної служби». 3. Контроль за вдосконаленням роботи вчителів, класних керівників, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію й отримують педагогічні звання. 4. Контроль за станом ведення особових справ учнів класними керівниками. 6. Вивчення стану викладання та рівнів навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва» 7. Контроль за впровадженням Державних стандартів у 8-х класах. Нарада при директору
27.02 – 03.03 1. Класно-узагальнювальний контроль 8 класу 2. Оперативний контроль «Робота гуртків» 1.Тиждень української мови і літератури. 2. Підготовка до музичного конкурсу «Весна іде, красу несе». 3.Складання плану роботи на весняні канікули й забезпечення його виконання. 4. Оформлення виставки малюнків «Весняні барви» 1. Засідання школи майстерності класного керівника. 1. Психолого-педагогічні консультації для батьків. 1. Проведення профілактичного огляду й заміна електроламп. 2. Проведення тематичного диктанту з української мови з питань техніки безпеки й охорони життя і здоров’я 1. Фронтально-персональний контроль «Вивчення роботи вчителів, що атестуються». 2. Класно-узагальнювальний контроль: - «Дотримання єдиних вимог до учнів»; - «Індивідуальна робота з учнями». 3. Контроль за веденням учнями щоденників і перевіркою їх педагогічними працівниками. 2. Накази: - «Про підсумки класно-узагальнювального контролю учнів 8-го класу»
06.03 10.03 1. Звіт класного керівника 11 класу про організацію самообслуговування в класному колективі 1. Районна виставка конкурс декоративно-ужиткового мистецтва 2.Підготовка виставки учнівських робіт до огляду-конкурсу «Таланти твої, Україно». 3.Конкурс «Я- юна Українка» 4.Відкритий захід за напрямком «Родинне виховання» - 4 класи 1. Засідання атестаційної комісії закладу з питань завершення атестації педагогічних кадрів. 2. Ознайомлення працівників, що атестуються, з характеристиками й результатами атестації Психолого- педагогічні консультації для батьків 1. Оперативний контроль «Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення навчально-виховного процесу». 1. Вивчення стану викладання та рівнів навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва» 2. Контроль за забезпеченістю учнів підручниками, іншою допоміжною літературою на новий навчальний рік. Накази: - «Про роль шкільної психологічної служби в роботі з обдарованими дітьми»;
13.03 – 17.03 1. Аналіз відвідування учнями навчальних занять у III пів семестрі. 2. Контроль за станом збереження підручників. 1.Шевченківський місячник «Пісня Кобзаря живе в серці українців» . 2.Звітування вчителів з питань організації позакласної й гурткової роботи з учнями. 3.Тиждень безпеки руху 4Надання допомоги сім’ям з питань відвідування дітьми занять, інформування батьків про пропуски учнями занять. 1. Засідання методичної ради. 2 Організація виставки атестаційних матеріалів учителів і класних керівників 1. Бесіди з психологом 1. Підготовка школи до весняно-літнього періоду. 2. Звіт завгоспа про виконану роботу. 1. Контроль за формуванням матеріалів і проведенням підготовки до державної підсумкової атестації. Накази: - «Про підсумки атестації педагогічних кадрів школи у 2016-2017 н.р.» - «Про системи та досвіди роботи вчителів, що атестуються»
20.03-24.03 1. Аналіз навчальних досягнень і дисципліни учнів 8-го класу. 1.Складання й затвердження плану роботи бібліотеки на час весняних канікул. 2.Рейд «Урок». 3. Районний етап Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів». 4. Районний конкурс театрального мистецтва «Бал казок». 5. Районна виставка-конкурс народних ремесел «Скарби рідного краю». 6. Інтелектуальна олімпіада 1.Організація творчих звітів учителів про роботу над обраною методичною проблемою 1. Психолого- педагогічні консультації для батьків. 1. Списання матеріальних цінностей. 2. Зняття показань з електролічильників 1. Контроль за станом виконання внутрішнього розпорядку, дотриманням вимог статуту школи, роботою з формування навичок етичної поведінки й дотриманням санітарно-гігієнічного режиму Педагогічна рада: «Основи діяльності тьютора як педагога у школі.»
27.03 – 31.03 Оперативний контроль шкільної документації 1.Тиждень дитячої та юнацької книги 2. Змагання з легкої атлетики на першість Києво-Святошинського району 3.Районна виставка-конкурс писанок «Великоднє диво» 4.Районний етап Всеукраїнської трудової акції до Дня Землі. 5.Районний конкурс театрального мистецтва 1. Засідання предметнихМО.. 1. Ознайомлення батьків з інструктивними документами про державну підсумкову атестацію. 2. Проведення зборів батьків учнів 9, 11-х класів з питання проведення державної підсумкової атестації. 1. Бесіда з учителями щодо проведення поточного ремонту кабінетів. 2. Огляд кабінетів підвищеної безпеки. 3. Підготовка інвентарю для роботи з благоустрою території школи. 1. Аналіз і вивчення інструкції про державну підсумкову атестацію. 2. Контроль за станом викладання предметів шкільного компоненту. 3. Контроль за створенням системи педагогічної підтримки учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень. 4. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 5. Районна педагогічна виставка 1. Адміністративна нарада при директорові. 2. Накази: - «Про підготовку й проведення Дня ЦО в школі»; - « Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва»
03.04 – 07.04 Оперативний контроль: - «Ведення учнівських щоденників»; - «Ведення ретельного обліку учнів, які вибувають або вступають до школи» 1.Двомісячник екологічного виховання . 2.Написання переказів, диктантів на тему «Інфекційні хвороби» з метою профілактики кишково-шлункових захворювань. 3. Конкурс на кращу пасхальну листівку 1. Організація творчих груп для розробки річного плану на новий навчальний рік 1.Психолого- педагогічні консультації для батьків. 1. Благоустрій території школи. 2. Підготовка інвентарю до весняно-літнього періоду. 3. Зняття показання з тепломіра. 4. Підготовка й проведення загальних зборів трудового колективу школи (звіт директора школи про стан охорони праці й дотримання правил техніки безпеки) 1. Попереджувально-тематичний контроль «Організація повторення навчального матеріалу й систематизація знань учнів». 2. Класно-узагальнювальний контроль: - «Дотримання єдиних вимог до учнів»; - «Індивідуальна робота з учнями»; Наказ - "Про порядок закінчення 2016-2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації"
10.04 – 14.04 1. Бесіда з класними керівниками про роботу з дітьми, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні 2. Контроль за роботою їдальні. 1.Тиждень початкової школи . 2. Тиждень історії та правознавства. 3.Районні змагання з легкої атлетики. 4. Змагання «Старти надій» на першість Києво-Святошинського району . 5. Всесвітній день здоров'я. 2. Інструктивно-методична нарада Фото колаж «Моя родина» 1. Оформлення передплати періодичної преси. 2. Контроль журналу інструктажу учнів з техніки безпеки під час навчальних екскурсій. 3. Зняття показань з електролічильників 1. Затвердження розкладу директорських контрольних робіт, підсумкових уроків з предметів за 2016-2017 н.р. 2. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками 3. Співбесіда з учителями щодо попереднього розподілу педагогічного навантаження на наступний навчальний рік. Накази: - - «Про надання відпусток працівникам школи»; - «Про попереднє тижневе навчальне навантаження вчителів Боярської ЗОШ 1-111 ст.№1 на 2017-2018 н.р.
17.04 – 21.04 1. Аналіз навчальних досягнень і дисципліни учнів 5, 11-х класів на кінець навчального року. 2. Бесіда з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні 1.Тематичні класні години, присвячені Всесвітньому Дню Довкілля. КВК для 5-6 класів. 2. Створення з учнями й батьківськими колективами 11-х класів творчої групи з підготовки випускного вечора. 3.Районні змагання «Старти надій». 4.Тиждень екологічної освіти та виховання. КВК для 7-8 класів. 5. Районна виставка-конкурс народних ремесел «Скарби рідного краю» 1.Проведення засідання предметних МО. 1. Збори батьків учнів 5-11-х класів. 2. Засідання ради школи. 1. Зняття показання з водомірного лічильника. 2. Списання старих підручників з бібліотечного фонду 1. Моніторинг дослідження результативності участі школярів у районних і міських турах учнівських олімпіад, конкурсах МАН. 2. Контроль за відвідуванням учнями школи, присутністю їх на перших і останніх уроках, наявністю в них шкільної форми, спортивної форми на уроках фізичної культури. 3. Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до державної атестації та якістю її проведення Накази: - «Про створення апеляційної комісії»; - «Про підготовку матеріалів до державної підсумкової атестації»;
24.04 – 28.04 Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 1.День ЦО. 2.Вшанування Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, проведення «круглого столу». 3. Рейд «Урок». 4..Відкритий захід за напрямком «Екологічне виховання» - 8 класи. 5.Районна виставка-конкурс писанок «Великоднє диво» 6. Планування декади «Салют, Перемого!». 1. 3. Ознайомлення вчителів з новими нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 1. Участь батьків у творчих проектах учнівських колективів. 2. Батьківський рейд «Гаряче харчування». 3. Організація поповнення фонду ради шкільного колективу спонсорськими й батьківськими внесками. 4. Консультування батьків щодо організації літнього відпочинку дітей 1.Огляд кабінетів підвищеної безпеки. 2.Профспілкові збори. 1. Тематичний контроль: - «Виконання теоретичної й практичної частин навчальних програм»; 2. Контроль за збереженням контингенту учнів відповідно до минулого навчального року. 3. Контроль за станом відвідування учнями школи навчальних занять як один з методів попередження правопорушень серед учнів 1. Адміністративна нарада при директорові. 2. Накази: - "Про створення апеляційних комісій" -"Про виконання навчальних планів та програм за 2016-2017н.р.." - "Про проведення триденних польових зборів з учнями 11 класу"
02.05 – 05.05 Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба) 1.Декада патріотичного виховання (за окремим планом). Міжнародні дні пам’яті та скорботи за загиблими під час Другої Світової війни. Участь у заходах з відзначення річниці Перемоги над нацизмом в Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни 2.Підготовка до свята «Останній дзвоник». 3.Підготовка до випускного вечора 1.Інструктивно-методична нарада. 2. Повідомлення педагогічного навантаження на новий навчальний рік 1. Батьківські збори «Роль родини в організації дозвілля дитини». 2. Психолого-педагогічні консультації для батьків. 3 Проведення робочої зустрічі з батьківськими комітетами класів з організаційних питань щодо ремонту, завершення навчального року й оздоровчої компанії. 4. Проведення урочистих загальношкільних батьківських зборів, присвячених учнівським досягненням. 5. Проведення класних батьківських зборів з питань підготовки до нового навчального року 1. Підведення підсумків роботи щодо збереження підручників і навчальних посібників. 2. Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями. 1. Затвердження матеріалів державної підсумкової атестації. 2. Складання графіка роботи працівників школи в літній період. 3. Аналіз забезпечення учнів підручниками, іншою допоміжною літературою на новий навчальний рік. 4. Контроль за станом ведення особових справ учнів. 5. Контроль за станом відвідування учнями школи навчальних занять як один з методів попередження правопорушень серед учнів 6. Аналіз навчально-виховної роботи за рік. школи. 7. Контроль за станом успішності й дисципліни у випускних класах. Накази: - «Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування»; - «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 9,11-го класу»; - «Про підготовку та проведення випускного вечора»; - «Про заходи з попередження травматизму дітей і працівників школи в період літніх канікул»; - «Про стан гурткової роботи»; - «Про організацію й проведення в школі Свята останнього дзвоника»; - «Про техніку читання та техніку письма учнів початкової школи"
08.05 – 12.05 1. Аналіз навчальних досягнень і дисципліни учнів випускних класів 1. 1. Підведення підсумків проведеної роботи за результатами конкурсу серед класів за рік та визначення й відзначення переможців. 2.Написання подячних листів батькам. 3. День Матері «Нічого кращого немає..»(3-4 кл). 4. Єдиний урок, пам’яті, присвяченого вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму. 6.Круглий стіл Дня пам’яті жертв політичних репресій. (для 10-11 кл). 1. Узгодження розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік. Загальні збори колективу працівників громадськості 1. Звіт заступника директора з господарських питань. 2. Контроль журналу реєстрації нещасних випадків. 1. Аналіз моніторингу досліджень ефективності науково-методичної роботи. 2. Співбесіда з учителями з питань виконання навчальних планів і програм, ведення шкільної документації. 3. Контроль за виконанням усіх рішень (довідки, протоколи, накази). 4. Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до державної підсумкової атестації. 5. Контроль за організацією й проведенням позакласної роботи з основ наук. 6. Контроль за організацією й проведенням роботи з профілактики шкідливих звичок. 7. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками. 8. Контроль за виконанням навчальних програм і програм позакласної й виховної роботи. 9. Контроль за станом успішності й дисципліни у випускних класах Наказ -"Про впровадження державного стандарту базової середньої освіти" (8 класи) - «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами за 2016-2017н.р.»; -"Про нарахування оздоровчих вчителям
15.05 – 19.05 1. Аналіз відвідування учнями навчальних занять за 2016-2017 н.р. 2. Підготовка до державної підсумкової атестації. 1.Декада сім’ї. 2.Підготовка до випускного вечора. 3.День вишиванки. 4. Міжнародний день музеїв Робота щодо профілізації 10-х класів на 2017-2018 н.р. Загальношкільні батьківські збори 1. Придбання навчально-методичних і наочних посібників. 1. Фронтальний контроль «Виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту». 2. Оперативний контроль: - «Стан збереження підручників»; - «Виконання планів виховної роботи». 1. Засідання педагогічної ради «Про допуск учнів до державної підсумкової атестації». 2. Накази: - «Про стан відвідування учнями навчальних занять»; - «Про допуск учнів до державної підсумкової атестації»
22.05- 26.05 1. Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень (психолого-педагогічна служба) 2.ДПА 11 класу 1.Оформлення матеріалів методичної роботи школи протягом навчального року: доповіді, відкриті уроки й позакласні заходи 2. Свято «Останній дзвоник» Робота щодо передпрофілізації у 8-х класах на 2017-2018 н.р. 1. Підготовка списків батьків для заохочення їх за успіхи у вихованні дітей і участь у житті школи, класу 1. Організаційна робота щодо підготовки до нового навчального року. 1. Контроль за станом проведення державної атестації й виконання інструкцій МОН України 1. Накази: - «Про підсумки виховної роботи за 2016-2017 н.р.»; - "Про випуск учнів 9-х і 11 -х класів . - Про проведення випускних вечорів."
29.05-02.06 1. Набір учнів до 1, 10 класів 1. Випускний вечір. 2.Заходи до Всесвітнього дня без тютюну. 3.Урочисте вручення свідоцтв випускникам 9-х класів 1.Організація оздоровлення учнів 1. Випускний вечір 9-х класів. 1. Підготовка до серпневої конференції. 2. Ремонт класних кімнат 1. Контроль за проведенням державної підсумкової атестації. Накази - "Про переведення учнів 1-4,5-8,10-х класів." - "Про нагородження учнів грамотами". - "Про призначення виконуючих обов’язки директора школи на час його відпустки".
05.06-30.06 1. Проведення оздоровлення учнів школи. 1. Ремонт класних кімнат та школи.
03.07-31.07 1. Проведення оздоровлення учнів школи. 1. Ремонт класних кімнат та школи.
01.08-18.08 1. Проведення оздоровлення учнів школи. 1. Ремонт класних кімнат та школи.
Кiлькiсть переглядiв: 6

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.